Neosis Danışmanlık

Stratejik Yönetim İçin Bilimsel Yaklaşım

İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka ile Veri Analizi
İş dünyasının dinamik yapısı, teknolojik gelişmeleri ve veri analitiğini vazgeçilmez hale getiriyor. İnsan kaynakları yönetiminde, yapay zeka ve veri analizi kombinasyonu, stratejik karar alımını güçlendiriyor ve daha etkili bir iş gücü yönetimi sağlıyor. Bu yazıda, akademik ve araştırmaya dayalı bir yaklaşım ile insan kaynaklarında yapay zeka ile veri analizi nasıl yapılır konusunu ele alacağız.

Veri Toplama ve Ön İşleme:
Veri analizi süreci, doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için uygun veri toplama ve ön işleme aşamalarıyla başlar. İlk adım, iş gücü ile ilgili verilerin toplanmasıdır. Bu veriler, çalışanların performans değerlendirmeleri, eğitim geçmişi, terfi geçmişi, maaş değişimleri ve memnuniyet anketleri gibi çeşitli alanları kapsamalıdır. Ardından, veri seti temizlenir ve düzenlenir. Eksik verilerin doldurulması, aykırı değerlerin tespiti ve veri setinin düzenlenmesi gibi ön işleme adımları yapılmalıdır.

Özellik Seçimi ve Model Geliştirme:
Veri analizi, özellik seçimi ve model geliştirme aşamasıyla devam eder. Hangi verilerin analizde kullanılacağı, yapay zekanın tahmin yapabilmesi için önemlidir. Örneğin, çalışanların geçmiş performans değerlendirmeleri, eğitim seviyeleri ve maaş değişimleri gibi özellikler, ayrılma olasılığını tahmin etmek için kullanılabilir. Model geliştirme aşamasında, makine öğrenmesi algoritmaları seçilir ve eğitilir. Bu algoritmalar, veri setindeki kalıpları öğrenir ve gelecekteki ayrılmaları tahmin etmek için bu kalıpları kullanır.

Model Doğrulama ve Uyarlaması:
Model geliştirildikten sonra, doğrulama aşaması oldukça önemlidir. Geliştirilen model, gerçek verilere uygulanarak performansı değerlendirilir. Doğrulama süreci, modelin ne kadar iyi tahmin yaptığını ve hata oranlarını belirlemek için kullanılır. Eğer model yeterli doğrulukta değilse, modelin uyarlanması ve daha fazla eğitilmesi gerekebilir.

Stratejik Karar Alımı ve Faydaları:
İnsan kaynakları yönetiminde yapay zeka ile veri analizi yapmanın en büyük faydası, stratejik karar alımını desteklemektir. Doğru veri analizi sayesinde, yüksek riskli çalışanlar erken tespit edilebilir, böylece yöneticiler bu çalışanlarla iletişime geçerek sorunları çözebilir. Ayrıca, gelecekteki işe alım süreçleri, eğitim programları ve performans yönetimi daha etkili bir şekilde planlanabilir.

Geleceğin İK Yönetiminde Bilimsel Yaklaşım
İnsan kaynaklarında yapay zeka ile veri analizi yapmak, işletmelerin iş gücü yönetimini daha etkili ve stratejik hale getiriyor. Veri toplama, ön işleme, özellik seçimi, model geliştirme, doğrulama ve uyarlama adımlarıyla yapılan bu analiz, şirketlerin ayrılma oranlarını tahmin etmelerine ve buna göre önlemler almalarına yardımcı oluyor. Bilimsel yaklaşım sayesinde, insan kaynakları yönetimi daha veri odaklı, etkili ve geleceğe dönük bir şekilde şekilleniyor.

Neosis’in “AI in HR” çözümleri için bizimle iletişime geçin.

YUKARI Stratejik Yönetim İçin Bilimsel Yaklaşım | NEOSIS