Neosis Danışmanlık

Şirketin Yapı Taşları: Çalışanlar

Teknolojinin gelişiminden etkilenen sektörlerin arasına insan kaynakları da dahil olmuş durumda. Sektörleri değiştirmesinin yanında rekabeti de körükleyen teknoloji, şirketlerin işe alım yöntemlerini yeniden ele almalarının da sebebi oldu. Adayları değerlendirmede kullanılan yöntemler, gün geçtikçe istekleri karşılamamaya başladı. Bunun sonucu olarak da organizasyonlar, birden fazla yöntem kullanarak kendilerine özel işe alım modelleri oluşturmaya yöneldiler. Bu bloğumuzda şirketlerin adayları değerlendirirken kullandıkları yöntemleri inceleyeceğiz.

Kişilik Değerlendirmeleri
İşe alımda bir insanın eğitim düzeyi önemli bir ölçüdür, bir bu kadar önemli olan diğer bir unsur ise kişiliktir. Kişilik ve karakter özellikleri, adayın işte ne kadar başarılı olabileceği konusunda çok fazla şey söyleyebilir. Kişilik değerlendirmelerinin kullanılmaması, kör kurşun atmaktan farksızdır ve şirketler adına büyük riskler doğurabilir. Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında, kişilik değerlendirmeleri kullanmamak şirketler için büyük risk oluşturabilir. Bu noktada Neosis’in ‘Kişilik Envanteri’ hizmeti, şirketlerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunabilir.

Durumsal Yargı Testleri
Çalışanların ortaya çıkan sorunlar karşısında göstermiş olduğu davranışlar, şirketin sürekliliği konusunda önem arz eden konulardan sadece birisidir ama etkisi çok büyüktür. Etkisiyle paralel olarak ölçümlenmesi de bir o kadar kritiktir. Göz ardı edildiği taktirde şirketi büyük yıkıma sürükleyebilme potansiyeli olan bir konunun, durumsal yargı testleriyle çok kolay şekilde analiz edilebiliyor olması da sevindirici bir haberdir. Daha sevindirici olan ise Neosis’in ‘’Bütünsel Değerlendirme’’ hizmetinden faydalanabiliyor olmanızdır. 

Bilişsel Yetenek Testleri
Adayın zihninin gizli köşelerine ulaşmamızı sağlayan testlerdir. Matematikten sözcük oyunlarına, mantıksal bulmacalardan hızlı düşünme testlerine kadar farklı alanlarda adayı zorlarlar. Adayın iyi olduğu alanları görebileceğimiz en efektif testlerden biridir. Adayın güçlü yönlerini belirleyip, şirketin ihtiyaçlarına uygun kararlar almasına yardımcı olabilir. 

Motivasyon Değerlendirme
Adayların ilgi, tutku ve içsel motivasyonlarını belirlemeye yardımcı olan testlerdir. Çalışanlarını nasıl motive edeceğini bilen yöneticiler, çalışan performansı konusunda kilit noktalardan biridir. Motive olmuş çalışan beraberinde başarıyı da getirecektir, şirketlerin istediği de tam olarak budur.  

Değerlendirme Merkezi Egzersizleri 
Düşüncesel olarak adayı ölçümledik ama iş ortamında hala tam olarak nasıl davranacağı konusunda kesin bir kanıya varabilmiş değiliz. Değerlendirme merkezi egzersizleri de tam olarak bunu görebilmemizi sağlayan testlerdir. Bu egzersizler, işverenlere adayların gerçek hayatta nasıl performans gösterebileceğini daha yakından görmeleri için bir fırsat sunar. Doğru işe doğru kişiyi seçmek, bu testler aracılığıyla ‘’görerek’’ yapılabilir. Neosis’in sunduğu ‘’Değerlendirme Merkezi’’ hizmeti de adayların test edilebileceği ortamları oluşturma konusunda şirketlerin en büyük yardımcılarından biri. 

Daha ele almadığımız birçok işe alım yöntemi var. Asıl önemli olan nokta, şirketlerin kendi istekleri doğrultusunda bu yöntemleri kullanarak bir işe alım modeli oluşturmaları. Başarılı bir işe alım modeli şirketin hedeflerine daha hızlı ve kesin bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Unutmayalım ki şirketin yapı taşları, çalışanlarıdır. Bu çalışanlar ne kadar iyi seçilirse şirketin başarısı da o kadar katlanıp artacaktır. Tabi bu modeli oluşturabilmek kolay değil. SOVA’nın işe alım modelleri teknolojisiyle birlikte şirketler, üstesinden gelmesi zor olan bu durumu profesyonel yardım ile yönetebilir. Neosis ailesine katılarak siz de bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

YUKARI Şirketin Yapı Taşları: Çalışanlar | NEOSIS