Neosis Danışmanlık

DEĞERİ VERİ İLE BELİRLEYEN İK

“Veriye dayalı insan kaynakları” cümlesinin anlamını daha iyi anlayabilmek ve insan kaynaklarında önemini saptayabilmek için kanıt temelli olmanın tam olarak ne anlama geldiğini açıklayarak başlayabiliriz.

“Veriye dayalı insan kaynakları” cümlesinin anlamını daha iyi anlayabilmek ve insan kaynaklarında önemini saptayabilmek için kanıt temelli olmanın tam olarak ne anlama geldiğini açıklayarak başlayabiliriz. Kanıta dayalı insan kaynakları uygulamaları ekipleriniz ve organizasyonunuza dair bilgileri analiz ederek sebep sonuç ilişkisi kurmanız ve bunları gelişiminiz için kullanmanız olarak tanımlayabiliriz.

Kanıta dayalı uygulamalarda temel veri analitiğinin özelliklerini görebiliyoruz. Google’ın kendi veri analizi yönergesi süreci; sormak, veriyi hazırlamak, veriyi ayıklamak, veriyi analiz etmek, sonuçları paylaşmak ve harekete geçmek şeklinde 7 parçaya bölüyor. İnsan kaynaklarında kanıta dayalı uygulamalarda benzeri aşamalar ile gerçekleşiyor. Amaç, problemleri saptayıp veriler ile doğru hipotezleri oluşturmak ve bunlara göre uygulamalarınızı güncelleyerek değerlendirmek. Bu bağlamda kanıta dayalı uygulamalar “İnsan Analitiği” şeklinde de isimlendiriliyor. AIHR’ye (Academy To Innovate HR) göre kanıta dayalı uygulamalar insan kaynakları ekiplerinin aldığı kararları sistemli bir sürece oturtmasında ve kararlarında güvenilirliklerini kanıtlamasında yenilikçi bir çözüm anlamına geliyor. Ayrıca yine AIHR’ye göre kanıta dayalı uygulamalar işe alımlarda organizasyonun ihtiyaçlarını daha net görmeyi sağladıkları için işe alım süreçlerinde verimliliği %80’e kadar artırabiliyor.

Kanıta dayalı sistemlerin organizasyonunuzun küçük ve büyük parçalarına dair sağladığı net analizler yetenek keşfi ve ekip gelişimi gibi bugünün insan kaynakları ihtiyaçlarına da katkı sağlıyor. Kanıta dayalı yöntemler ile ekiplerinizin ihtiyaçları, organizasyonunuza kattıkları değerler ve ihtiyaçlarınıza dair daha tutarlı görüler geliştirebilir ve süreçlerinizi bunlara göre yönetebilirsiniz.

Kanıta dayalı insan kaynakları uygulamalarını efektif biçimde uygulayabilmeniz için kapsamlı ve güvenli bir veri edinme sisteminiz olmalı. Ortağımız SOVA ile tam olarak bunlar bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak güvenli ve nitelikli değerlendirme çözümleri sunuyoruz. Uygulamalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için size özel demo’muza kaydolabilirsiniz.

Link: https://www.neosis-danismanlik.com/demo-talep-edin.aspx

YUKARI DEĞERİ VERİ İLE BELİRLEYEN İK | NEOSIS